8th Floor A, Building B4,XinJianxin
CN 518107 Shenzhen