Great Creat. Ind. Build.15,Dashi St
CN 511430 Panyu District,Guangzhou