Mingshang Industrial Area
CN 518131 Huiyang, Huizhou
×